Menu

Ostatnie artykuły

Pandemia i problemy finansowe
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. [...]
Przedawnienie długu – kiedy następuje?
Przedawnienie długu pozwala nie spłacać swojego zobowiązania po określonym czasie. Jeśli masz problem z długami, to pamiętaj, że nie będą one wisieć [...]
Czym jest plan spłaty wierzycieli?
Jest to ustalony przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia plan spłaty zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności [...]
Jak uniknąć pętli zadłużenia?
Z kredytów i pożyczek korzysta znaczna część społeczeństwa. Pozwalają one na realizację różnych celów, których osiągniecie nie byłoby możliwe bez [...]
Regres ubezpieczeniowy przy kredycie hipotecznym
Budowa domu czy kupno mieszkania bardzo często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu na realizację takich inwestycji. Ciężko jest zrealizować [...]
Ile zostawi komornik w 2020 roku
Komornik podczas prowadzonej przez niego egzekucji dokonuje zajęcia składników majątku należącego do dłużnika. Dotyczy to również środków wpływających na [...]
W jaki sposób funkcjonują firmy windykacyjne?
Za przedstawiciela firmy windykacyjnej uznaje się windykatora, którego działania ukierunkowane są na uświadomienie  dłużnikowi, że jest zobowiązany do [...]
Czy należy się zwrot prowizji?
Klienci podpisując umowę kredytowa zobowiązują się do zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami, których wysokość została określona w treści umowy [...]
Kim jest syndyk?
Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe i odpowiedzialny jest za spieniężenie majątku upadłego dłużnika. Syndykiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i [...]
Odziedziczenie długu – czy jest wyjście?
Spadek kojarzy się na ogół z majątkiem, który osoba zmarła pozostawiła po sobie. Często zapominamy jednak, że dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa [...]