Menu

Upadłość konsumencka. Kiedy należy to zrobić?

8 lipca 2019 - Bez kategorii
Upadłość konsumencka. Kiedy należy to zrobić?

Istnieje wyjście z zadłużeń finansowych, których zwykły Kowalski nie może spłacić. Na wniosek wierzycieli (w przypadku gdy upadły prowadził działalność gospodarczą na 12 miesięcy przed wniesieniem wniosku) lub samego dłużnika sąd może ogłosić upadłość konsumenta.

Bankructwo konsumentów jest niczym innym jak postępowaniem sądowym dla osób, które nie prowadzą działalności i stają się niewypłacalne. Jednocześnie niewypłacalność oznacza, że ​​dłużnik nie może wypełnić swoich zobowiązań finansowych. Prawo upadłościowe (w odniesieniu do konsumentów) odnosi się do takich procedur, jak postępowanie upadłościowe dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka ma za zadanie spłatę i następnie umorzenie zobowiązań pieniężnych niewypłacalnego Kowalskiego. Umorzenie obejmuje całość lub część długu, którego konsument nie może lub nie będzie mógł spłacić. 

Należy jednak zauważyć, że dotyczy to wyłącznie długów zaciągniętych przed datą ogłoszenia upadłości.

Konsument musi pamiętać, że w trakcie postępowania upadłościowego całość lub część jego majątku ulega likwidacji. Otrzymane w ten sposób środki są przekazywane w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w określonym czasie.