Menu

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

15 lipca 2019 - Bez kategorii
Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Wraz z ogłoszeniem upadłości cała własność konsumenta staje się „masą upadłościową” zarządzaną przez powiernika wyznaczonego przez sąd – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoją własnością.

Obowiązki upadłościowe obejmują między innymi określenie i przekazanie powiernikowi wszystkich jego aktywów, a także dokumentację dotyczącą nieruchomości i rozliczeń. Jeżeli nałożone zobowiązania nie zostaną spełnione, postępowanie upadłościowe może zostać zakończone, co pozbawi konsumenta możliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, skorzystania z postępowania upadłościowego przez następne dziesięć lat.

Po ogłoszeniu upadłości powiernik dokonuje inwentaryzacji majątku upadłego majątku, a następnie sprzedaje aktywa upadłego konsumenta – ale nie dotyczy to artykułów pierwszej pomocy niezbędnych do codziennego życia.

Wraz z ogłoszeniem upadłości wymagane staną się wszelkie zobowiązania konsumenta. Ponadto, wraz z ogłoszeniem upadłości, konsument będzie mógł zawierać tylko małe umowy dotyczące życia codziennego, na przykład takie jak zakup żywności, które zostaną pokryte przez upadłego, który nie podlegały konfiskacie przez powiernika.