Menu

BIK – informacje o historii kredytowej

20 lipca 2019 - Bez kategorii
BIK – informacje o historii kredytowej

Większość ludzi wie, że terminowa spłata pożyczek i kredytów jest rejestrowana przez Biuro Informacji Kredytowej.

Historia kredytowa ma znaczący wpływ na ocenę klientów przez instytucje finansowe. Wiarygodna obsługa istniejących zobowiązań jest równie ważna jak bieżąca sytuacja finansowa i ekonomiczna potencjalnego kredytobiorcy. Wysoki i stabilny dochód nie zawsze jest gwarancją pozytywnej decyzji kredytowej. Liczy się wzorowa reputacja. Z tego powodu dodatkowe zobowiązania mogą być wyraźnie tańsze i wymagać mniej formalności.

Pozytywna historia jest wynikiem terminowej obsługi zadłużenia, a negatywna to regularne opóźnienia. Dane dotyczące dyscypliny płatniczej klienta są przekazywane do BIK co najmniej raz w miesiącu, dopóki zobowiązanie nie zostanie w pełni spłacone.

Historia spłaconych kredytów, co się z nią dzieje?

Zależy to od tego, czy osoba, która zapłaciła dług, zgodziła się na przetwarzanie danych po spłaceniu zobowiązania. Jeśli zgoda została udzielona, ​​wszystkie wcześniej uzgodnione zobowiązania będą widoczne w odpowiednich rejestrach. Jeśli zobowiązania zostały zapłacone w terminie, zaleca się wyrażenie zgody na przetwarzanie tych informacji, ponieważ mają one pozytywny wpływ na naszą ocenę. Rzetelny klient może liczyć na bardziej atrakcyjne warunki finansowania w przyszłości.

Podejście do kredytów, które nie są obsługiwane zgodnie z przyjętym harmonogramem, wygląda zupełnie inaczej. Jeśli opóźnienie spłaty przekroczy 60 dni i upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania tych informacji, dane te mogą być wyświetlane przez okres 5 lat.