Menu

Jak wyglądają działania komornika w terenie?

25 sierpnia 2019 - Bez kategorii

Coraz więcej Polaków boryka się z problemem długu. Liczba postępowań egzekucyjnych rośnie z roku na rok, ale komornik to nie koniec świata. Należy jednak zauważyć, że postępowanie egzekucyjne nie jest całkowicie „bezbolesne”.

Właściwe działanie każdej ze stron w procesie może sprawić, że będzie wydajne i najmniej uciążliwe. W przypadku braku zapłaty przez dłużnika wierzyciel, po uzyskaniu wykonalnego roszczenia prawnego, przekazuje sprawę komornikowi w celu wykonania. Ci, którzy dobrowolnie nie spłacili swoich długów, mogą spodziewać się wizyty komornika.

  1. Operacje w terenie mogą być wykonywane przez komornika, rzeczoznawcę lub asesora.
  2. Najczęściej na czynności terenowe jeździ asesor lub aplikant komorniczy.
  3. Komornik Sądowy nie informuje wcześniej o zamiarze przeprowadzenia czynności terenowych.
  4. W trakcie działań w terenie najczęściej przechwytuje się zajęte mienie dłużnika i przeprowadza się wywiad dotyczący majątku dłużnika.
  5. Komornik zajmuje majątek ruchomy będący własnością dłużnika.
  6. Na wniosek dłużnika komornik musi przedstawić mu tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę egzekucji.
  7. Dłużnik jest zobowiązany do przekazania komornikowi wszystkich niezbędnych informacji.
  8. Komornik nie udziela porad prawnych.
  9. Nie negocjujemy długów z komornikiem, nie prosimy o podział długu na części. Takie wnioski składamy tylko wierzycielowi.