Menu

Co to jest ryzyko walutowe i jak możesz się chronić?

23 września 2019 - Bez kategorii

Taki termin, jak ryzyko walutowe, jest znany w Polsce od wielu lat – przede wszystkim stał się popularny w czasie, gdy wzrósł kurs franka szwajcarskiego, a tym samym wzrosły zobowiązania kredytobiorców hipotecznych w tej walucie. Co to jest ryzyko walutowe i jak możesz je zabezpieczyć?

Często mamy do czynienia z walutami obcymi podczas podróży zagranicznych lub dokonywania zakupów za granicą przez Internet. Waluty obce w transakcjach są również obecne w obiegu między konkretnymi firmami z różnych krajów.

Kursy walut zależą przede wszystkim od podaży i popytu, ale wpływa na nie wiele innych czynników – od aktualnych trendów gospodarczych po sytuację polityczną w danym kraju.

W ekonomii pojęcie ryzyka walutowego obejmuje ryzyko, które wiąże się z możliwością wahań kursu jednej waluty względem innej waluty. W wyniku zmian kursów walutowych sytuacja finansowa przedsiębiorstwa może ulec pogorszeniu, a także poprawić.

W konsekwencji źródłem ryzyka walutowego jest niemożność dokładnego przewidzenia kursu walutowego – niezależnie od tego, czy wzrośnie, czy zmniejszy się, oraz jaka będzie skala wahań kursu walutowego.

W praktyce istnieją dwa rodzaje ryzyka walutowego:

Ryzyko transakcyjne najczęściej powstaje podczas operacji importu i eksportu. Następnie jedna ze stron transakcji jest obliczana w walucie obcej. Ryzyko powstaje, gdy kurs wymiany zmienia się między dniem zakończenia transakcji a dniem otrzymania płatności. Z kolei ryzyko księgowe jest konsekwencją obecności aktywów lub zobowiązań w bilansie denominowanych w walutach obcych. Zmiana kursu walutowego będzie wymagać zmiany szacunków księgowych aktywów lub zobowiązań.

Warto tutaj zauważyć, że w przypadku ryzyka transakcyjnego przedsiębiorstwo, takie jak przedsiębiorca, może natychmiast odczuć wpływ ryzyka – otrzymuje większą lub mniejszą kwotę. W przypadku ryzyka księgowego może pozostać niezrealizowane przez długi czas, na przykład do czasu obliczenia rocznego.

Warto również wspomnieć o ryzyku walutowym związanym z pożyczkami w walutach obcych – zostało to już wskazane we wstępie. W takim przypadku mamy do czynienia z pożyczką zaciągniętą w obcej walucie lub obliczoną na tej podstawie.

W Polsce od dawna popularne są pożyczki we frankach zaciągnięte na zakup mieszkania lub budowę domu. Były atrakcyjną alternatywą dla kredytów w PLN, ponieważ były tańsze od nich, co wynikało z niższych stóp procentowych franka szwajcarskiego. Gdy po uwolnieniu kursu franka znacznie wzrósł, wzrosły również zobowiązania kredytobiorców – w rezultacie wzrosły również płatności.