Menu

BEST i Hoist na celowniku!

29 września 2019 - Bez kategorii

Działalność firm windykacyjnych może przysporzyć wiele stresu i kłopotów osobom posiadającym problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Już samo posiadanie problemów związane z regularnym regulowanie posiadanych zobowiązań powoduje pojawianie się stresu i różnego rodzaju kłopotów natury materialnej oraz psychicznej. Natomiast działania podejmowane przez firmy windykacyjne odbierane są przeważnie w sposób negatywne przez dłużników.

Wynika to z tego, że tego rodzaju działania mogą sprowadzać się do zastosowania różnego rodzaju sztuczek i manipulacji, czego celem jest odzyskanie należności za wszelką cenę.

Na rynku widoczne jest wysyłanie przez niektóre firmy windykacyjne nakazu zapłaty. Takie działania podejmowane są między innymi przez firmę BEST, Hoist oraz Prokura. Co należy więc zrobić w sytuacji otrzymania od którejś z wymienionych firm nakazu zapłaty? Czy  faktycznie jesteśmy wówczas zobowiązanie do uiszczenia kwoty wskazanej w takim piśmie?

Przede wszystkim w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty od jakiejkolwiek firmy windykacyjnej konieczne jest podejście do tego na spokojnie. W takich sytuacjach nerwy i szybkie działania nie są właściwymi doradcami, a jedynie  mogą spowodować pogorszenie się zaistniałej sytuacji. Samo otrzymanie  nakazu zapłaty  z firmy windykacyjne nie powinno wzbudzać paniki u adresata takiego pisma. Jednakże wiadomo, że każde pismo otrzymane od tego rodzaju firmy powoduje pojawianie się stresu i wątpliwości związanych z sytuacją, w której znalazł się dłużnik. To, w jaki sposób ludzie  zwalczają stres związane z takimi sytuacjami jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Dobrą informację w takiej sytuacji jest to, że otrzymanie nakazu zapłaty od firmy windykacyjnej nie powoduje konieczności zapłaty kwoty wskazanej w takim piśmie. Wiele  osób zastanawiać może się nad tym z czego wynikają brak takiego obowiązku. Zauważyć należy, że taki nakaz nie stanowi nakazu pochodzącego od sądu, więc nie powoduje pojawienia się obowiązku zapłaty kwoty wskazanej w piśmie.

Jakie należy więc  podjąć kroki, aby cała sytuacja zakończyła się pomyślnie dla osoby otrzymującej nakaz zapłaty od którejkolwiek z firm windykacyjnych działających na rynku? Dobry przykład takiej sytuacji przedstawiła Kancelaria Antywindyk na swoim blogu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią tego wpisu, który  można znaleźć tutaj. Pozwoli to na zrozumienie jakie kroki należy podjąć w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty przykładowe od firmy BEST, Hoist lub Prokura.