Menu

Dlaczego stosuje się ubezpieczenie kredytu?

16 stycznia 2020 - Bez kategorii

Głównym powodem korzystania z ubezpieczenia kredytu jest ułatwienie spłaty rat lub całej kwoty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ma on na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla kredytobiorcy i jego rodziny, w celu ochrony przed takimi problemami, jak tymczasowe bezrobocie, choroba, pożar lub włamanie, niepełnosprawność.

Ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne, ale czasami oferty są tak skonstruowane, że pożyczka bez ubezpieczenia będzie droższa lub uciążliwa. W praktyce można by pomyśleć, że kupowanie ubezpieczenia na życie w przypadku pożyczek długoterminowych, takich jak kredyty hipoteczne, jest obowiązkowe.

Każda instytucja finansowa decyduje o wyborze formy zapewnienia swoich finansów – w tej kwestii nie ma odgórnych zaleceń. Można jednak oczekiwać, że dzięki kredytowi hipotecznemu bank będzie oczekiwał ubezpieczenia nieruchomości, życia i utraty pracy. Z kolei pożyczki gotówkowe są chronione ubezpieczeniem na życie w przypadku niepełnosprawności, utraty i trwałego inwalidztwa.

Banki często oferują całe pakiety ubezpieczeń. Warto sprawdzić, co zawierają i czy naprawdę spełniają nasze potrzeby. Być może niektóre z jego składników są już płacone osobno, na przykład polisa ubezpieczeniowa na życie.

Na pewno warto przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia zapisanym w umowie, czyli Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia – może się okazać, że ubezpieczyciel nie zapłaci za pożyczkę we wszystkich sytuacjach. W przypadku ubezpieczenia na życie warunki nie mają zastosowania, jeżeli śmierć była spowodowana samobójstwem, skrajnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa lub chorobą przewlekłą, której ubezpieczony nie zgłosił przy zawieraniu umowy.

Ważną częścią umowy jest również okres karencji, po którym ubezpieczenie staje się skuteczne. Jeśli rozważymy przedterminową spłatę pożyczki i zapłaciliśmy z góry ubezpieczenie, powinniśmy rozważyć, czy możemy domagać się zwrotu składki za niewykorzystany okres.