Menu

Kiedy mandat się przedawnia?

16 stycznia 2020 - Bez kategorii

Mandat może być uzyskany w całkowicie ekstremalnych sytuacjach przez zupełnie różne osoby. Zapal czerwone światło, wrzuć papierosa na chodnik, wsiądź do autobusu bez biletu, przekrocz prędkość, zaparkuj w nieautoryzowanym miejscu … Możliwości jest wiele. Kiedy termin wygasa i czy naprawdę należy go nie doceniać?

Mandaty karne są formą kary dla społeczeństwa za przestrzeganie przepisów przyjętych przez prawo. Większość ludzi stara się za nimi podążać każdego dnia, ale zdarza się, że ktoś narusza je „tylko raz” z powodu „szczególnej sytuacji”. Aby zapewnić zgodność z przepisami, bez względu na to, kto je narusza i z jakich powodów, teoretycznie niektórzy urzędnicy rządowi i pracownicy są delegowani z niego. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie każda kara, którą zwykle nazywa się mandatem, jest w rzeczywistości.

Wszystkie grzywny wymienione poniżej są w rzeczywistości dodatkowymi opłatami, zasady ich przyznawania nie są regulowane przez kodeks wykroczeń, ale przez przepisy wewnętrzne, na przykład przez przewoźnika kolejowego. W przypadku mandatu kredytowego, czyli najbardziej popularnego rodzaju kary, konsument ma 7 dni roboczych (jeden tydzień) od daty przyjęcia mandatu do zapłaty.

Z kolei w odniesieniu do domyślnie wydanego mandatu, na przykład dla osoby dostrzegającej zauważonej podczas monitorowania, osoba ukarana musi zapłacić mandat w ciągu 7 dni od daty wykrycia przestępstwa. Ukarani muszą to zrobić, jak wskazano powyżej – w ciągu tygodnia roboczego. Jeśli tego nie zrobi, musi to zgłosić organowi wydającemu.

Często konsumenci mają niezapłacone grzywny. Powody są różne – inni o nich zapominają, inni nie mają czasu, a inni robią to świadomie, mając nadzieję „poczekać na problem”. Kiedy wygasa mandat i jakie są konsekwencje opóźnienia w spłacie?

W przeciwieństwie do pożyczek i kredytów, odsetki za zwłokę nie są oprocentowane. Można jednak znaleźć niezapłaconą grzywnę i podjąć próbę odzyskania: komorników, pracownik urzędu skarbowego.

Jeśeli jednak takie kroki nie zostaną podjęte, mandat wygasa 3 lata po jego wydaniu i przyjęciu przez sprawcę. Po tym czasie żaden organ państwowy nie może dłużej dążyć do jego uregulowania, a sam mandat znika z „konta”, zostaje ukarany i przestaje obowiązywać.

Jeśli jednak mówimy o grzywien nakładanych na przykład przez przewodników lub kontrolerów, przedawnienie zaczyna obowiązywać już za rok. Wynika to z formalnego charakteru takiej grzywny – jest to dodatkowa opłata, a nie mandat.