Menu

Sprzeciw od nakazu zapłaty

16 stycznia 2020 - Bez kategorii

Sprzeciw od nakazu zapłaty można wykorzystywać jako ochronę prawną roszczeń majątkowych podczas cywilnego postępowania upominawczego. Do wydawania nakazu zapłaty podczas postępowania upominawczego dochodzi podczas spraw cywilnych, gospodarczych, jak również zakresu prawa pracy. Sytuacje życiowe pokazują, że najczęściej osoba pozwana z nakazu zapłaty uzyskuje informacje na temat tego, że toczyło się przeciwko niej postępowanie. Do nakazu zapłaty dołączony jest pozew pouczenie związane z przysługującymi środkami odwoławczymi.

Zauważyć należy, że nie każda osoba dysponuje umiejętnościami sporządzenia w sposób poprawny sprzeciw od nakazu zapłaty. Dlatego też niekiedy warto skorzystać z porad profesjonalistów. Jako przykład tego w jaki sposób poprawnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty podać można wpis zamieszczona na następującym blogu.
Sporządzenie pierwszego pisma procesowego przez stronę pozwaną, którym może być sprzeciw od nakazu zapłaty lub udzielenie odpowiedzi na pozew uznaje się za najistotniejsze pisma w czasie całego postępowania w pozwie o zapłatę. Wynika to z tego, że konieczne jest podnoszenie w nich wszelkich możliwych zarzutów, które można wykorzystać na swoją obronę. brak dopełnienia takiego obowiązku może przyczynić się do pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń oraz dowodów. Zauważyć należy, że brak złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje uprawomocnienie się takiego nakazu w efekcie czego dochodzi do zamknięcia drogi do obrony swoich racji przed sądem. Dlatego też istotne jest sporządzanie sprzeciwu od nakazu zapłaty w sposób prawidłowy.

Podczas formułowania treści sprzeciwu  konieczne jest  pamiętanie o tym, że powinien on zawierać wskazanie zarzutów od nakazu zapłaty oraz informację czy osoba sprzeciwia się przeciwko nakazowi w całości czy tylko w określonej części. Konieczne jest przy tym, aby osoba wnosząca sprzeciw opierała się na dowodach, które będą odnosić się na okoliczności potwierdzających dany wniosek. W przypadku postępowania upominawczego sprzeciw od nakazu zapłaty, który zostaje wniesiony przez jedną z osób, które zostały pozwane o takie samo roszczenie przyczynia się do tego, że moc nakazu zostaje utracona w odniesieniu do pozwanego, który dokonał złożenia takiego sprzeciwu. Podobna sytuacja zachodzi również wówczas, gdy sprzeciw został wniesiony przeciwko określonej części. Wówczas reszta nakazu pozostaje w mocy. W związku z tym sprzeciw od nakazu zapłaty należy sformułować w sposób właściwy tak, aby nie było wątpliwości co do części sprzeciwu i osoby, która go wnosi.