Menu

W jaki sposób funkcjonują firmy windykacyjne?

9 lutego 2020 - Bez kategorii
W jaki sposób funkcjonują firmy windykacyjne?

Za przedstawiciela firmy windykacyjnej uznaje się windykatora, którego działania ukierunkowane są na uświadomienie  dłużnikowi, że jest zobowiązany do uregulowania swoich długów. W związku z tym rola windykatora sprowadza się do nakłaniania dłużnika do uregulowania należności.

Istnieje również możliwość zaproponowania przez niego rozłożenia spłaty należności na raty. Każda firma windykacyjna ukierunkowana jest na odzyskanie należności wierzycieli. Warto zauważyć, że podmiot ten nie powinien być traktowany tak samo jak komornik, co wynika z tego, że windykator nie ma możliwości dokonania zajęcia składników majątku dłużnika.

Uznać należy, że pierwszym etapem procedury odzyskania długów jest podjęcie działań przez firmę windykacyjną. Dopiero w sytuacji, gdy  podejmowane działania nie przynoszą pożądanych efektów sprawa kierowana jest do sądu, a ostatecznym odzyskaniem należności wierzyciela zajmuje się wówczas komornik.

Niektóre firmy windykacyjne dysponują możliwością reprezentowania swoich klientów w sądzie. Warto o tym pamiętać, że wyłącznie komornik dysponuje prawem do zajęcia rachunku bankowego, samochodu czy innych składników majątku dłużnika. Działania firmy windykacyjnej sprawdzają się w pierwszej kolejności do sprawdzenia czy dana wierzytelność rzeczywiście istnieje, a następnie dochodzi do kontaktu z dłużnikiem.

Wysyłane zostają listy, wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail. Działania podejmowane przez firmę windykacyjna mogą sprowadzać się również do wpisania dłużnika do różnego rodzaju rejestrów, z których dane pobierają banki podczas zweryfikowania wiarygodności kredytowej. Powodować to może znaczne utrudnienia w zaciąganiu zobowiązań finansowych przez dłużnika zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Dla dłużnika działania windykatora mogą być postrzegane jako pewnego rodzaju uciążliwość. Jednakże windykatorzy powinni podejmować działania w taki sposób, aby nie doszło do złamania w jakikolwiek sposób prawa.