Menu

Regres ubezpieczeniowy przy kredycie hipotecznym

23 lutego 2020 - Bez kategorii

Budowa domu czy kupno mieszkania bardzo często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu na realizację takich inwestycji. Ciężko jest zrealizować marzenie o własnych czterech kontach bez kredytu, w szczególności przy obecnych cenach nieruchomości. Dlatego też część inwestorów decyduje się na kredyt hipoteczny. Aby możliwe było zaciągnięcie takiego zobowiązania przyszły kredytobiorca powinien dysponować określonym wkładem własnym.

Obecnie wysokość takiego wkładu jest określana przez banki jako 20% wyceny inwestycji. Przykładowo jeśli koszt inwestycji został oszacowany na 400 000 zł to przyszły kredytobiorca powinien posiadać 80 000 zł, aby mógł zostać udzielony kredyt finansujący resztę inwestycji. Jest to znaczna kwota i banki są tego świadome.

Dlatego też nie zamykają drogi do kredytów. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie dysponuje wymaganym wkładem własnym następuje skorzystanie z tak zwanego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jest to częściowe zabezpieczenie dla banku przed niewypłacalnością klienta. Jeśli faktycznie dojdzie do braku płynności finansowej u kredytobiorcy bank może wypowiedzieć umowę kredytową. W takiej sytuacji, ze względu na cesję ubezpieczenia, zwraca się on do ubezpieczyciela o wypłatę ubezpieczonej części wkładu własnego. Regres ubezpieczeniowy polega na tym, że po wypłacie odszkodowania bankowi ubezpieczyciel zwraca się z nakazem zapłaty do kredytobiorcy. Żąda on więc od kredytobiorcy zwrotu pieniędzy, które zostały wypłacone bankowi. Taka sytuacja wydawać może się absurdalna z tego względu, ze ubezpieczenie powinno w pewien sposób chronić osobę ubezpieczoną.

W końcu kredytobiorca pokrywa również koszty związane z takim ubezpieczeniem. Jeśli taka sytuacja spotka kredytobiorcę warto podjąć kroki prawne, które pozwolą na zakończenie sprawy na jego korzyść.