Menu

Archiwa miesięczne: Marzec 2020

Pandemia i problemy finansowe
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. [...]
Przedawnienie długu – kiedy następuje?
Przedawnienie długu pozwala nie spłacać swojego zobowiązania po określonym czasie. Jeśli masz problem z długami, to pamiętaj, że nie będą one wisieć [...]
Czym jest plan spłaty wierzycieli?
Jest to ustalony przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia plan spłaty zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności [...]
Jak uniknąć pętli zadłużenia?
Z kredytów i pożyczek korzysta znaczna część społeczeństwa. Pozwalają one na realizację różnych celów, których osiągniecie nie byłoby możliwe bez [...]