Menu

Jak uniknąć pętli zadłużenia?

1 marca 2020 - Bez kategorii

Z kredytów i pożyczek korzysta znaczna część społeczeństwa. Pozwalają one na realizację różnych celów, których osiągniecie nie byłoby możliwe bez zaciągnięcia takiego zobowiązania. Kredyty są pomocne w życiu finansowym wielu osób, ale ich zaciąganie może wiązać się z ryzykiem braku wypłacalności. Brak płynności finansowej może powodować podejmowanie błędnych decyzji, które najczęściej sprowadzają się do tego, że dochodzi do zaciągnięcia kolejnego kredytu. Często spotkać można się z myśleniem, że spłata kredytu innym kredytem przyczyni się do polepszenia aktualnej sytuacji finansowej. Może być to tylko pozorne wrażenie. Pamiętać należy, że zaciągnięcie nowego zobowiązania wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci prowizji, a niekiedy innymi. W jaki sposób uniknąć więc pętli zadłużenia? Nie jest to łatwe w szczególności w przypadku osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wówczas kierują się one wyłącznie emocjami i podejmują decyzje pod wpływem chwili. Nie myślą jakie skutki i konsekwencje zostaną wywołane przez takie działanie. Dlatego też, pomimo trudnej sytuacji, konieczne jest podejmowanie decyzji w sposób racjonalny. Warto zapoznać się z możliwościami jakie zaistniały i skonsultować to z inną osobą, która spojrzy na nią z innej perspektywy. Duże znaczenie dla uniknięcia pętli zadłużenia ma kontrolowanie własnego budżetu. Niekiedy osoby nie przywiązują wagi do tego, aby racjonalnie podchodzić do dysponowania środkami pieniężnymi. Pieniądze są wydawane tu i teraz, nie istnieje myślenie o przyszłości, a wydatki następują pod wpływem emocji. Brak takiej kontroli powoduje, że pojawić mogą się braki finansowe nie tylko na nieprzewidziane sytuacji, ale nawet na bieżące zaspokojenie potrzeb życiowych. W takiej sytuacji osoby korzystają z tak zwanych chwilówek, których również nie są zdolne spłacić. Jest to pierwszy krok do popadnięcia w pętle zadłużenia. W związku z tym za podstawę uniknięcia takiej sytuacji uznać można racjonalne gospodarowanie budżetem.