Menu

Przedawnienie długu – kiedy następuje?

15 marca 2020 - Bez kategorii

Przedawnienie długu pozwala nie spłacać swojego zobowiązania po określonym czasie. Jeśli masz problem z długami, to pamiętaj, że nie będą one wisieć nad tobą przez całe życie. Wszystko przez przedawnienie długu. Przedawnienie długu zakłada, że jako dłużnik możesz odmówić zapłaty zobowiązania po upływnie określonego terminu. Jeśli wierzyciel będzie chciał domagać się spłaty przed sądem, to sąd sprawdzi, czy dług nie uległ przedawnieniu. Generalna zasada zakłada, że większość długów przedawnia się po 6 latach. Tzw. świadczenia okresowe, czyli np. alimenty, a także zobowiązania związane z działalnością gospodarczą przedawniają się po 3 latach. Oczywiście jeśli przepisy szczególne nie określają innego terminu przedawnienia. Zdecydowanie najszybciej, bo już po 6 miesiącach przedawniają się roszczenia o naprawienie szkody, który wynika z utraty lub uszkodzenia rzeczy hotelowych lub podobnej instytucji. Po 1 roku przedawniają się następujące zobowiązania:

Przedawnienie 2 lat mają zobowiązania: