Menu

Ostatnie artykuły

W jaki sposób funkcjonują firmy windykacyjne?
Za przedstawiciela firmy windykacyjnej uznaje się windykatora, którego działania ukierunkowane są na uświadomienie  dłużnikowi, że jest zobowiązany do [...]
Czy należy się zwrot prowizji?
Klienci podpisując umowę kredytowa zobowiązują się do zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami, których wysokość została określona w treści umowy [...]
Kim jest syndyk?
Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe i odpowiedzialny jest za spieniężenie majątku upadłego dłużnika. Syndykiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i [...]
Odziedziczenie długu – czy jest wyjście?
Spadek kojarzy się na ogół z majątkiem, który osoba zmarła pozostawiła po sobie. Często zapominamy jednak, że dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa [...]
Dlaczego stosuje się ubezpieczenie kredytu?
Głównym powodem korzystania z ubezpieczenia kredytu jest ułatwienie spłaty rat lub całej kwoty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ma on na [...]
Alimenty a upadłość konsumencka
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej eliminuje niektóre, a nawet wszystkie zaległe zobowiązania. Nie dotyczy to jednak usługi. Chcesz ogłosić bankructwo i [...]
Mąż hazardzista – kto odpowiada za długi?
Od momentu zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólne prawo do majątku małżeńskiego, co oznacza, że ​​odtąd małżonkowie mają majątek wspólny. [...]
Kiedy mandat się przedawnia?
Mandat może być uzyskany w całkowicie ekstremalnych sytuacjach przez zupełnie różne osoby. Zapal czerwone światło, wrzuć papierosa na chodnik, wsiądź do [...]
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Sprzeciw od nakazu zapłaty można wykorzystywać jako ochronę prawną roszczeń majątkowych podczas cywilnego postępowania upominawczego. Do wydawania nakazu [...]
Problemy z długiem nie zmuszą komornika do zawieszenia lub unieważnienia paszportu
Komornik nie ma uprawnień określonych w ustawie o dokumentach paszportowych. W niektórych przypadkach sądy lub inne organy mogą podjąć takie kroki. Decyzję [...]