Menu

Ostatnie artykuły

Dlaczego stosuje się ubezpieczenie kredytu?
Głównym powodem korzystania z ubezpieczenia kredytu jest ułatwienie spłaty rat lub całej kwoty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ma on na [...]
Alimenty a upadłość konsumencka
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej eliminuje niektóre, a nawet wszystkie zaległe zobowiązania. Nie dotyczy to jednak usługi. Chcesz ogłosić bankructwo i [...]
Mąż hazardzista – kto odpowiada za długi?
Od momentu zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólne prawo do majątku małżeńskiego, co oznacza, że ​​odtąd małżonkowie mają majątek wspólny. [...]
Kiedy mandat się przedawnia?
Mandat może być uzyskany w całkowicie ekstremalnych sytuacjach przez zupełnie różne osoby. Zapal czerwone światło, wrzuć papierosa na chodnik, wsiądź do [...]
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Sprzeciw od nakazu zapłaty można wykorzystywać jako ochronę prawną roszczeń majątkowych podczas cywilnego postępowania upominawczego. Do wydawania nakazu [...]
Problemy z długiem nie zmuszą komornika do zawieszenia lub unieważnienia paszportu
Komornik nie ma uprawnień określonych w ustawie o dokumentach paszportowych. W niektórych przypadkach sądy lub inne organy mogą podjąć takie kroki. Decyzję [...]
Uznanie długu
W orzecznictwie oraz literaturze prawnej wskazać można na dwa rodzaje uznania długu, a mianowicie uznanie niewłaściwe oraz niewłaściwe. W przypadku uznania [...]
Wierzyciel jest zobowiązany do udowodnienia braku przedawnienia długu
W czasie trwania postępowania sądowego istnieje możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia. Aby możliwe było skorzystanie z takiej opcji konieczna jest w [...]
Czy komornik może zająć należności z ZFŚS?
Pracodawcy często mają wątpliwości, czy zapomogi, wczasy pod gruszą i inne świadczenia należne pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]
Czy należy się zachowek?
W celu sprawdzenia, czy dana osoba posiada prawo do zachowku, konieczne jest obliczenie jego wysokości. Podczas obliczeń konieczne jest uwzględnienie [...]